Wednesday, 17 February 2010

mvn clojure:swank throws java.lang.NumberFormatException: Invalid number: 2009-09-14

For some reason the 'swank' target of the clojure-maven-plugin isn't working for me on Windows. At home, on Ubuntu, it works fine. At work, with the same code base, it doesn't work. It throws the following exception:

Exception in thread "main" clojure.lang.LispReader$ReaderException: java.lang.NumberFormatException: Invalid number: 2009-09-14

I decided to work around this by extending my 'clj' starter script. I added a --pom switch which tells the script to build the classpath using the pom file in the current directory. It makes use of the build-classpath target of the maven-dependency-plugin. So now at work I can start up a Swank server simply by typing:

clj --pom "c:\dev\nwalex.com\clojure-scripts\start-swank.clj"

I have this aliased to 'swank' in my .aliases file in Cygwin.

Anyway, here's the full script:
#!/bin/bash

function init_classpath {
  # set up the classpath dynamically. Note this includes the jline jar
  CLASSPATH=""
  for jarfile in `ls -l ~/.clojure-classpath/ | pcol 11`; do
    JAR=`cygpath --windows $jarfile`
    CLASSPATH="$CLASSPATH;$JAR"
  done
}

function init_classpath_from_pom {
  echo "Initializing classpath from pom.xml..."

  # create the classpath file
  mvn dependency:build-classpath -Dmdep.outputFile=classpath 2>&1 > /dev/null

  # store it and remove the file
  CLASSPATH=`more classpath`
  rm classpath

  # also add everything under the clojure source directories
  CLASSPATH="$CLASSPATH;./src/main/clojure;./src/test/clojure"
}
 
if [ $# -eq 0 ] ; then
  init_classpath
  stty -icanon min 1 -echo
  java -Djline.terminal=jline.UnixTerminal -cp $CLASSPATH jline.ConsoleRunner clojure.main
else
  TMPFILE=""
  while [ $# -gt 0 ] ; do
    case "$1" in
    --pom)
      init_classpath_from_pom
      ;;
    -cp|--classpath)
      CLASSPATH="$CLASSPATH;$2"
      shift
      ;;
    -e)
      TMPFILE="/tmp/$(basename $0).$$.tmp"
      /bin/echo $2 > $TMPFILE
      ARGS=$TMPFILE
      break
      ;;
    *)
      ARGS="$ARGS $1"
      ;;
    esac
    shift
  done

  if [ "$CLASSPATH" == "" ] ; then
    init_classpath
  fi

  if [ "$ARGS" != "" ]; then 
    ARGS=`cygpath --windows $ARGS`
  fi
 
  java -cp "$CLASSPATH" clojure.main $ARGS
  if [ "$TMPFILE" != "" ] ; then
    rm $TMPFILE
  fi
fi
start-swank.clj is simply:
(require 'swank.swank)
(swank.swank/start-server "nul" :encoding "utf-8" :port 4005)
Update 1: Updated script to include the src/main/clojure and src/test/clojure directories on the classpath.

1 comment:

 1. Bạn là chủ xe và đang cần tìm hàng vận chuyển? Bạn là người cần tìm xe vận chuyển hàng? Vậy bạn hãy ghé vào sàn vận tải nội địa đây là nơi sẽ giúp bạn tìm thấy thứ bạn đang cần tìm. Hiện nay, chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp vận chuyển hàng đầu hiện nay. Với các dịch vụ vận chuyển hàng hóa nội địa, vận chuyển Bắc Trung Nam, vận chuyển hàng đông lạnh bắc nam,... Đến với chúng tôi bạn sẽ không cần lo lắng tìm hàng hay tìm xe để vận chuyển hàng. Hiện nay thì các tuyến vận chuyển chúng tôi đang có thể kể đến như: vận chuyển hàng đi bạc liêu, vận chuyển hàng đi vũng tàu, vận chuyển hàng đi bắc ninh, vận chuyển hàng đi bến tre,... Để biết thêm thông tin hãy liên hệ với chúng tôi nhé.

  ReplyDelete